петък, юли 07, 2006

За разтуха в офиса

Пакард Дженнинс е артист противник на капиталистическия строй. Подобни Инструкции за употреба на офиса (след края на света) Пакард разпраща като рекламни листовки до корпорации в пликове без обратен адрес. Линк

Няма коментари:

Последователи

Сътрудници