неделя, октомври 10, 2004

Революция на Демокрацията

Вчера във Варненската Спортна Зала, в галерийната ПРЕС-ЗАЛА, професор, д-р по социална психология Йоханес Хайнрихс представи книгата си “Революция на Демокрацията”. Философска идея, на равнището на Марксизма, относно Комуизнма. Германеца казва “Демокрацията е една сравнително лоша форма на управление, но няма по-добра.” И предлага четери-камерно парламентарно управление, където всеки парламент e специалист по сферата, която управлява - вместо всички решения да са във властта на един “универсален” парламент. Парламент за Култура, Политически парламент, парламент по Етика и Икономически парламент в управлението на Демократична държава. Според него теориятa представлява готов материал който може да се ползва от онези политици, които искат да променят системата на демокрацията, но не знаят как. Според Кристоф Мезгер – журналист и ученик на Йоханес Хайнрихс – много германски и други европейски политици проявили сериозен интерес към теорията на професора. Йоханес е възрастен, изсраснал по църковните училища, по-късно се посвещата на социалната философия и т.н.

Демокрацията е власт на парламента, но не и каквото е била замислена да бъде – обществено и свободно самооуправление на народа. Неговата идея е едновременно утопична и възможна. Попа, който благослови началото на представянето на книгата 19 ч. Вечерта, се обърка и каза “Църквата винаги е била за революцията” и после се поправи “Еволюцията.” Може би молитва за революция и промяна във фалшивата демокрация и скоро ще има промени в гео-политиката.

Йоханес избрал България, защото макар всички революционни философии да тръгвали от Германия, страни като нашата с млада демокрация са подходяща почва за неговата философия. Следва представяне на книгата в Украйна, Русия, Китай и за на края – в САЩ.

Незнам защо ми намирисва на scam.

Няма коментари:

Последователи

Архив на блога

Сътрудници